Thông tin trường học

学校案内


Tóm tắt tập đoàn trường

Tập đoàn trường học Matsuyama Gakuen có trường tiếng Nhật (Học viện quốc tế Miyabi) được chứng nhận của Bộ Tư pháp Nhật Bản được nhận sinh viên nước ngoài từ năm 2012

Nhiều sinh viên nước ngoài đến từ các nước Đông Nam Á, học tiếng Nhật tại Học viện quốc tế Miyabi và học lên các trường đại học, trường cao đẳng, trường nghề.

Những sinh viên có nguyên vọng học điều dưỡng cũng có thể vào học tại Trường Cao đẳng Phúc lợi Matsuyama có bề dày lịch sử 30 năm.

Với giáo dục tiếng Nhật và giáo dục đào tạo nhân viên điều dưỡng, Tập đoàn trường học Matsuyama Gakuen kiên quyết hỗ trợ giấc mơ của mọi người.

 

Lịch sử

・1990  Tập đoàn ủy quyền Matsuyama Gakuen.

・1990    Được Bộ Y tế và Phúc lợi (nay là Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) phê duyệt là cơ sở đào tạo nhân viên điều dưỡng.

・1990  Trường cao đẳng phúc lợi Matsuyama Gakuen Matsuyama được thành lập.

・1992  Được công nhận là khóa học Giảng viên Giải trí

・1998  Thành lập đội tình nguyện viên chữ thập đỏ thanh niên Chiba.

・1999 Được phê duyệt là một tổ chức đào tạo phúc lợi xã hội của Bộ Y tế và Phúc lợi (nay là Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi).

・1999  Quản lý sức khỏe và môi trường được áp dụng.

・2000  Thành lập một nhóm nghiên cứu hồi cứu trong trường. Nhận được giải thưởng cao nhất tại Hội nghị chuyên đề tình nguyện nghệ thuật.

・2012  Thành lập Trường Nhật ngữ Matsuyama. Được Bộ Tư pháp chấp nhận và bắt đầu tiếp nhận sinh viên nước ngoài.

・2014  Từ tháng 7 năm 2014, Trường Nhật ngữ Matsuyama được đổi tên thành Học viện Quốc tế Miyabi

 

Ngoài ra, trường còn đóng góp cho địa phương theo nhiều hoạt động khác nhau.


Tờ thông tin trường học tại Việt Nam

(tiếng Nhật) (12 trang)

Nhấn vào đây để tải về

ダウンロード
190815m-pamphlet-jv-p.pdf
PDFファイル 6.1 MB

 

Học viện quốc tế Miyabi

 

Địa chỉ:

School Corporation Matsuyama Gakuen, Miyabi International Academy

〒270-2223 Akiyama 71, Matsudo, Chiba, Japan

MAIL: info@mcw.ac.jp

TEL: +81-47-392-2211

 

Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6, 8:30~17:00  (Giờ Nhật)