Yêu cầu tuyển sinh

募集要項


Tuyển sinh kỳ tháng 4 năm 2020 khóa học 2 năm

Yêu cầu tuyển sinh(cho sinh viên ngoại quốc)

ダウンロード
190821m-a-require-v-p.pdf
PDFファイル 279.4 KB

Nội dung

1. Nội dung tuyển sinh

2. Đối tượng tuyển sinh

3. Phương thức xử lý tuyển sinh

   (Quá trình từ nộp đơn ứng tuyển đến nhập học).

4. chi phí học sinh phải đóng